Familieopstellingen


Het kan verrassend zijn waar de oorzaak blijkt te liggen van een persoonlijk probleem en als dit is doorgewerkt het is wonderbaarlijk hoe snel genezing kan optreden!

Familieopstellingen of Systemisch Werk gaat uit van een andere manier van kijken naar een persoonlijk probleem of klacht. In plaats van te kijken naar slechts het individu en hoe diens ontwikkeling heeft plaatsgevonden, wordt ervan uit gegaan dat een klacht voortkomt uit het systeem waarvan het individu deel uit maakt. Veelal is dit het familiesysteem.

Persoonlijke issues worden uitgewerkt middels opstellingen, waarin de dynamieken en verstrikkingen die zich in het systeem bevinden  helder worden.

Relaties tussen familieleden en eventuele knelpunten daartussen worden herkend, erkend en geheeld.

In de therapiepraktijk wordt met deze techniek gewerkt door het gebruik van 'vloerankers' (matjes waar we op staan) of binnen visualisaties.