Werkwijze


Waar zit de angel van het probleem? 

 

Naar de kern

Iedereen ervaart in zijn leven bij tijd en wijlen fysieke of emotionele problemen. Met artsen, psychologen en zelfhulpcursussen kun je vaak een hoop bereiken, maar soms lijkt er meer aan de hand te zijn. Je voelt dat de werkelijke kern van het probleem niet bereikt wordt.

 

En dat is waar Elselijn Valter samen met de cliënt naar op zoek gaat: de kern. Zij doet dit door, via imaginatie, het onderbewuste aan te spreken.

 

Het onderbewuste

Het onderbewuste kent onze oude onverwerkte emoties en al onze verlangens, herinneringen en capaciteiten. Ook die uit vorige levens. Tegelijkertijd kent het onderbewuste ook de oplossingen, de manier om de hele mens te helen.

 

Met het vermogen om zich in beelden uit te drukken, komt ons onderbewuste ons in de therapie op eenvoudige en doeltreffende wijze te hulp. Door in de therapie met deze beelden aan het werk te gaan, is volledige emotionele heling mogelijk. 

En als de oude pijn (trauma) is losgelaten, zullen blokkades oplossen, waardoor het zelfhelend vermogen van de mens weer op volle kracht zijn gang kan gaan!

 

Sessies

Sessies duren gemiddeld ongeveer 1,5 uur.

Afhankelijk van de klacht  duurt de therapie vaak zo'n drie of vier sessies. Vaak is na één sessie al een duidelijke verbetering zichtbaar!

 

Tijdens de sessie word je in een lichte trance gebracht. Dit is niets anders dan een zeer gerichte vorm van concentratie, zoals je deze ook kunt ervaren bij het kijken naar een spannende film. In deze trance kunnen gevoelens en beelden uit je onderbewuste naar boven komen.

 

De beelden kunnen metaforisch van aard zijn, en dan spreek je van dagdroom- of imaginatietherapie. Ook kunnen de beelden werkelijke herinneringen zijn van gebeurtenissen die bijvoorbeeld in de jonge jeugd of in een eerder leven hebben plaatsgevonden (trauma's). Dan heb je het over regressietherapie

 

Effect

Doordat je de kern van je probleem heelt, kan de heling doorwerken op álle gebieden in je leven:

 

Fysiek: je voelt je krachtiger en vitaler; je hebt minder of geen last meer van kwalen en ziekten

 

Emotioneel: je bent vrolijk; je zit lekker in je vel; dingen die je eerst van je stuk brachten, raken je niet meer

 

Mentaal: oude overtuigingen laat je los en je verkrijgt nieuwe inzichten in jezelf en je levenssituatie

 

Sociaal: je voelt je prettiger in je relaties en in groepen; je kunt vanuit een meer ontspannen houding jezelf zijn

Trauma verwerking therapie