Imaginatietherapie


Met imaginatietherapie (ook wel dagdroomtherapie of symbooldrama genoemd) ga je in je onbewuste op zoek naar heling van je klacht, via symbolische beelden. Je beleeft dus een soort verhaal in je hoofd.

In de imaginatie doorleeft de cliënt scènes en beelden, die vaak gevoelsgeladen zijn en betekenis hebben. Zij geven niet alleen toegang tot conflicten en trauma's maar ook  tot de bronnen van de eigen vitaliteit en creativiteit.

 

De therapeut helpt de cliënt de opgeroepen ervaringen in verband te brengen met zijn geschiedenis of actuele levenssituatie. 

 

Daar waar woorden vaak tekort schieten, biedt deze methode via de verbeelding extra mogelijkheden aan de cliënt om toegang te krijgen tot zijn/haar innerlijke belevingswereld. De vaak onbewuste stemmingen en gevoelens worden gesymboliseerd in de imaginaties. 

Henri de Vidal de St. Germain
Henri de Vidal de St. Germain

 

Imaginatietherapie, regressie- én reïncarnatie-ervaringen lopen binnen een sessie vaak vloeiend in elkaar over.  Voor de heling van een probleem is het gelukkig niet belangrijk of de beelden een werkelijke herinnering zijn, of een symbolisch verhaal.

De gevoelens die beleefd worden, de dieperliggende pijn, zijn wel degelijk 'echt'. En juist déze worden geheeld.

 

Het is goed geschikt voor mensen, die worstelen met problemen, die hun wortels hebben in (vaak vroege) onverwerkte ervaringen en onvoldoende baat hebben bij korte klachtgerichte behandelingen, persoonlijkheidsproblematiek, depressieve en stemmingsklachten, identiteitsproblematiek, hechtingsproblematiek, onverwerkte trauma's en psychosomatische klachten.